Blake Lively y Ryan Reynolds, amor en pleno rodaje