Famosos que se posicionan a favor de Geraldine Bazán o Gabriel Soto